Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška pro vstup do ZKO

5. 4. 2011
PŘIHLÁŠKA
ke vstupu do Základní kynologické organizace č.537
Ostrava – Muglinov
Přihlašuji se tímto ke členství v Českém kynologickém svazu prostřednictvím Základní kynologické organizace. Jsem seznámen (a) se Stanovami ČKS a vnitřním organizačním řádem ZKO a budu je respektovat. Dále souhlasím, aby níže uvedená data sloužila jako podklady pro činnost ZKO a ČKS a s jejich případným zveřejněním v souvislosti s činností ČKS či ZKO.
Tímto jsem byl(a) seznámen(a) se zákonem č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů a jeho uplatnění v praxi, které se bezprostředně dotýká všech občanských sdružení v tělovýchově a sportu.
 

Příjmení : …………………………………………………… 

Jméno : ……………………………………………….

 
Bydliště : ……………………………………………………………………………………………………………………
 
Datum narození : ………………………………………..
 
U nezletilých vyjádření zákonného zástupce :   souhlasím / nesouhlasím
 
                                                                  -------------------------------------------
                                                                                      Podpis
 
V Ostravě dne : ………………     Podpis : ................................................
 
Projednáno výborovou schůzí ZKO dne : …………………………………
                                                                                             
                                                          
Podpis předsedy ZKO :            ……………………………………………………………
 
Číslo členské legitimace : …………………………………………… předáno dne : ……………………………
 
Plemeno : ………………………………………………….     S PP / bez PP